Skip to main content

“PACEs

August 2021

Children Who Get Hugs Tend to Become Happier Adults

CPTSDFoundation.org, 2020-10-16 I missed out on hugs and cuddles. My mother, who was mentally ill, did not display affection. In second grade, I walked home from school with a friend. I remember watching as she ran up her front steps. Her mother would be waiting for her at the door with a smile. She’d open the door and wrap her arms around my friend. I was jealous. As explored in a previous post, young children need positive stimulation—back and forth interactions—from adults for healthy...

Att studera fattigdom med barns ögon

Forskningen om svårigheter i början av livet bör ägna mer uppmärksamhet åt barnens perspektiv. Fattigdom drabbar nästan vart sjunde amerikanskt barn - totalt cirka 10,5 miljoner barn - och den har en lång räckvidd. Barn som lever i fattigdom utsätts för fler stressfaktorer som kan hindra en sund känslomässig och kognitiv utveckling och bidra till väldokumenterade skillnader i fråga om utbildning, sysselsättning och fysisk och psykisk hälsa. Forskare som studerar hur fattigdom och tidiga...

Copyright © 2022, PACEsConnection. All rights reserved.
×
×
×
×