Skip to main content

“PACEs

Blog Posts

Vi behöver mer och fler traumamedvetna insatser

Med tanke på den roll som barndomstrauma spelar för vår både fysiska och psykiska hälsa genom livet borde fokus på traumainformerade insatser vara en självklarhet i samtliga delar av vårt samhälle. Så är dock inte fallet. För att öka förståelsen för våra barns och ungas (och vuxnas) psykiska ohälsa, och för att hitta effektiva insatser för att förebygga och bemöta denna, behöver vi öka både medvetenheten om trauma och antalet traumainformerade insatser i samhället. I mitten av 1990-talet...

Children Who Get Hugs Tend to Become Happier Adults

CPTSDFoundation.org, 2020-10-16 I missed out on hugs and cuddles. My mother, who was mentally ill, did not display affection. In second grade, I walked home from school with a friend. I remember watching as she ran up her front steps. Her mother would be waiting for her at the door with a smile. She’d open the door and wrap her arms around my friend. I was jealous. As explored in a previous post, young children need positive stimulation—back and forth interactions—from adults for healthy...

Att studera fattigdom med barns ögon

Forskningen om svårigheter i början av livet bör ägna mer uppmärksamhet åt barnens perspektiv. Fattigdom drabbar nästan vart sjunde amerikanskt barn - totalt cirka 10,5 miljoner barn - och den har en lång räckvidd. Barn som lever i fattigdom utsätts för fler stressfaktorer som kan hindra en sund känslomässig och kognitiv utveckling och bidra till väldokumenterade skillnader i fråga om utbildning, sysselsättning och fysisk och psykisk hälsa. Forskare som studerar hur fattigdom och tidiga...

Ask the Community

Post
Copyright © 2023, PACEsConnection. All rights reserved.
×
×
×
×