Skip to main content

“PACEs

Blog

Vi behöver mer och fler traumamedvetna insatser

Med tanke på den roll som barndomstrauma spelar för vår både fysiska och psykiska hälsa genom livet borde fokus på traumainformerade insatser vara en självklarhet i samtliga delar av vårt samhälle. Så är dock inte fallet. För att öka förståelsen för våra barns och ungas (och vuxnas) psykiska ohälsa, och för att hitta effektiva insatser för att förebygga och bemöta denna, behöver vi öka både medvetenheten om trauma och antalet traumainformerade insatser i samhället. I mitten av 1990-talet...

Children Who Get Hugs Tend to Become Happier Adults

CPTSDFoundation.org, 2020-10-16 I missed out on hugs and cuddles. My mother, who was mentally ill, did not display affection. In second grade, I walked home from school with a friend. I remember watching as she ran up her front steps. Her mother would be waiting for her at the door with a smile. She’d open the door and wrap her arms around my friend. I was jealous. As explored in a previous post, young children need positive stimulation—back and forth interactions—from adults for healthy...

Att studera fattigdom med barns ögon

Forskningen om svårigheter i början av livet bör ägna mer uppmärksamhet åt barnens perspektiv. Fattigdom drabbar nästan vart sjunde amerikanskt barn - totalt cirka 10,5 miljoner barn - och den har en lång räckvidd. Barn som lever i fattigdom utsätts för fler stressfaktorer som kan hindra en sund känslomässig och kognitiv utveckling och bidra till väldokumenterade skillnader i fråga om utbildning, sysselsättning och fysisk och psykisk hälsa. Forskare som studerar hur fattigdom och tidiga...

How Art Therapy Can Help Children Heal from Trauma

Salud America!, 2021-06-20 A new method is emerging to help children heal from trauma – art therapy. More mental health clinics, like the Children’s Bereavement Center of South Texas , are beginning to use art to help children with the healing process. Mental health professionals hope that art therapy can help children process adverse childhood experiences (ACEs), which is growing to be a public health crisis . “Art therapy helps one process emotions and feelings that one is struggling with,...

Jacksonville Teachers Learn How To Reach Students Through Their Trauma

"När vi tänker på våra elever som lever i utsatta och ibland mycket utmanade miljöer är det verkligen viktigt att våra skolledare och lärare är utrustade med de bästa metoderna som finns för att ge dem ett mer holistiskt stöd." Om traumainformerade insatser inom skolan och ett positivt exempel från Jacksonville, USA. Läs mer här . Vill du lära dig mer om positiva och svåra barndomserfarenheters betydelse för vår fysiska och psykisk hälsa genom livet, bli gärna medlem i PACEs Connection...

Nine New Communities Join ACEs Connection / February, 2021

Please welcome these nine new communities to the ACEsConnection.com network! ACEs Connection Sweden ACEs in Ireland Alberta Champions For Children: Past, Present, and Future (CAN) Central Texas Resilience Network (TX) Chester County ACEs Coalition (PA) Jones County Resilience Collaborative (NC) Kings County ACEs Connection (CA) San Joaquin County ACEs Aware Network (CA) Vallejo City Strength (CA) Details about each of them are below as is information about starting and growing your community...

Directory of ACEs Connection How-Tos

JOIN How-To: Join ACEs Connection How-To: Join ACEs Connection Groups INVITE How-To: Invite Others to Join ACEs Connection How-To: Invite Others to Join an ACEs Connection Group SIGN IN & UPDATE PROFILE How-To: Sign In to ACEs Connection How-To: Update Your Profile and Contact Info How-To: Add or Change a Profile Picture EMAIL NOTIFICATIONS How-To: Customize Your Email Notifications for ACEs Connection Main Site How-To: Customize Your Email Notifications for ACEs...

ACEs Connection Overview

ACES CONNECTION NETWORK OVERVIEW ACEs = Adverse Childhood Experiences 2 SITES ACEsTooHigh.com A solutions-oriented news site for the general public that covers stories on ACEs, trauma, and resilience. ACEsConnection.com An action-based...

 
Copyright © 2023, PACEsConnection. All rights reserved.
×
×
×
×