Skip to main content

“PACEs

Att studera fattigdom med barns ögon

 

Forskningen om svårigheter i början av livet bör ägna mer uppmärksamhet åt barnens perspektiv.

Fattigdom drabbar nästan vart sjunde amerikanskt barn - totalt cirka 10,5 miljoner barn - och den har en lång räckvidd. Barn som lever i fattigdom utsätts för fler stressfaktorer som kan hindra en sund känslomässig och kognitiv utveckling och bidra till väldokumenterade skillnader i fråga om utbildning, sysselsättning och fysisk och psykisk hälsa.

Forskare som studerar hur fattigdom och tidiga motgångar i livet påverkar barns utveckling följer ofta hur negativa erfarenheter, oavsett om det rör sig om fattigdom i sig eller faktorer som att ha en förälder i fängelse, påverkar beslutsfattande, stressnivåer eller aspekter av hjärnans funktion. Men Seth Pollak, psykolog vid University of Wisconsin-Madison, säger att de flesta av dessa ansträngningar missar en viktig men länge förbisedd komponent: barnens uppfattningar om sina erfarenheter.

Läs hela artikeln här (engelska).

Add Comment

Comments (0)

Copyright © 2022, PACEsConnection. All rights reserved.
×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×