Skip to main content

“PACEs

September 2021

Vi behöver mer och fler traumamedvetna insatser

Med tanke på den roll som barndomstrauma spelar för vår både fysiska och psykiska hälsa genom livet borde fokus på traumainformerade insatser vara en självklarhet i samtliga delar av vårt samhälle. Så är dock inte fallet. För att öka förståelsen för våra barns och ungas (och vuxnas) psykiska ohälsa, och för att hitta effektiva insatser för att förebygga och bemöta denna, behöver vi öka både medvetenheten om trauma och antalet traumainformerade insatser i samhället. I mitten av 1990-talet...

Copyright © 2022, PACEsConnection. All rights reserved.
×
×
×
×