Skip to main content

“PACEs

Vi behöver mer och fler traumamedvetna insatser

 

Med tanke på den roll som barndomstrauma spelar för vår både fysiska och psykiska hälsa genom livet borde fokus på traumainformerade insatser vara en självklarhet i samtliga delar av vårt samhälle. Så är dock inte fallet. För att öka förståelsen för våra barns och ungas (och vuxnas) psykiska ohälsa, och för att hitta effektiva insatser för att förebygga och bemöta denna, behöver vi öka både medvetenheten om trauma och antalet traumainformerade insatser i samhället.

I mitten av 1990-talet genomförde amerikanska Folkhälsomyndigheten, CDC, tillsammans med en privat vårdkedja, Kaiser Permanente, en studie om hur barndomstrauma påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. [1] Studien, som omfattade över 17 000 människor och som då var den största som genomförts kring just barndomstrauma, fann en närmast häpnadsväckande stark koppling mellan barndomstrauma och hälsa. Bland annat fann studien att barndomstrauma dramatiskt ökar risken för 7 av de 10 främsta dödsorsakerna i samhället, samt att hög exponering för trauma i barndomsåren påverkar bl.a. hjärnans utveckling, immunsystemet, hormonsystemen, och till och med hur vårt DNA blir läst och transkriberat. De som exponeras för trauma i väldigt höga doser löper även en tredubblad risk för hjärtsjukdomar och lungcancer, och en skillnad på 20 år i förväntad livslängd. [2]

Läs hela artikeln här.

Add Comment

Comments (0)

Copyright © 2022, PACEsConnection. All rights reserved.
×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×